San Francisco and Vicinity Hungarian Community Pages

SAN FRANCISCO ÉS KÖRNYÉKE MAGYAR INFORMÁCIÓS OLDALAK

magyar zászló
Hungary

JUSTICE FOR HUNGARY June 4, 1920

Magyarnak lenni nagy szent akarat,
mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva,
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva hősök honszerelmét.
Féltőn borulni minden magyar rögre
S hozzátapadni örökkön örökre. . .
                (Sajó Sándor, Magyar Sors)

How was Hungary torn apart?

Click on the poster for a large
detailed map of Hungary before the
country was divided up
among her neighbors
Gloria Victis
Emlékmű az 1956-os
szabadságharc emlékére
San Francisco-ban
amerikai zászló
USA
United
We Stand

KATTINTS RÁ!  GLORIA VICTIS SZOBOR LOGO


Szobor képek:
kattints a szimbólumra!

Click on logo for picture of statue.
Kalifornia zászlaja
California
Gloria Victis
Memorial to Hungary's fight
for freedom in 1956,
San Francisco

Hungarian Freedom Fighters Federation Inc, San Francisco Bay Area Chapter

MAGYAR SZABADSÁGHARCOS SZÖVETSÉG SAN FRANCISCO-I CSOPORTJA

A federal and state nonprofit organization

 
/amerikai zászló

We, the American people, won !
Our country is no longer dying.
Keep defending her!
 


Gondold át, mérlegeld a mai helyzet tükrében!

KétJóbarát ~ Dwa Bratanki2013-ban a magyar közösség nem egyeztette összejöveteleit, így nincs eseménynaptár
2012-ES ÉV ESEMÉNYNAPTÁRA
In 2013 the Hungarian community did not synchronize activities, thus no event calendar
HUNGARIAN EVENTS CALENDAR 2012
        és rendszeres programok HA MEGKAPOM, RÖVIDESEN JÖN 2014, 2015, 2016          and regular programs IF I RECEIVE IT, 2014 2015 2016 COMING SOON
   
Észak Kalifornia Közös Magyar Címtára Northern California Hungarian Name & Address List
Magyar Egyházak és Szervezetek Hungarian Churches and Organizations
Magyar Ügyvédek, Törvény Hungarian Lawyers, Law
Magyar Orvosok és Fogorvosok Hungarian Doctors and Dentists
Magyar (és magyar gyomornak való) Éttermek; Hentes és Fűszeráru               Hungarian (and other good) Restaurants; Meat and Groceries
Szótár Dictionary
Magyar vonatkozású kapcsolódások (210+ Links)    Kapcsolatok pic
  
Például bevándorlás, repülőjegyvadász, csemegeárú, stb.
Hungarian Links (210+), many in English
  
 Find information on immigration, inexpensive airplane tickets, Delicatessen, etc.
Számítógép problémák megoldása (angolul) Computer Related problem solving (English)
Megjegyzések, Kérdések, Javítások bármi tárggyal kapcsolatban Comments, Questions, Corrections regarding any subject
   
Matyó hímzés

Első észak kaliforniai magyar közösségként a Magyar Szociális és Kölcsönös Segélyegylet van feljegyezve (ez az egylet angol nevének fordítása).
San Francisco-ban a 417 Kearny Street alatt volt székhelyük 1890-ben. Kattints ide (okmány 1894-ből)!
The first mention of Hungarian social groups in Northern California is the Hungarian Social and Mutual Aid Society of the Pacific Coast.
Met at 417 Kearny Street in San Francisco, 1890. Click here for an 1894 document!

Matyó hímzés
   
TwinkleESEMÉNYEK A KÖZELJÖVŐBEN  TwinkleEVENTS IN THE NEAR FUTURE
   
SAJNOS CSAK NÉHA VAN IDŐM FELÚJÍTANI E HONLAPOT UNFORTUNATELY, I SELDOM HAVE THE TIME TO RENEW THIS WEBSITE
   
Szent István a Golden Gate Parkban, 2018 augusztus 19 St Steven's Day in Golden Gate Park, August 19, 2018
A kisebbségi csángó fiatalokért Drive for the Csángó minority youth
   
Információs megjegyzés a magyar választásokról magyar állampolgároknak
akik az Egyesült Államokban élnek. Öreg de informatív.
Informational note on Hungarian elections for Hungarian citizens living in the United States
   
MUNKA, TANULMÁNYOK JOBS, STUDIES
   
Munkát vállal mindenes handyman Handyman for hire
Németh Mihály: alakítás, ácsmunka, csőszerelés, csempe, tégla, stukkó, padló stb. Mihaly Nemeth: carpentry, plumbing, tile, brick, stucco, flooring etc.
Turek Mónika: Web, brochúra, szórólap, hirdetés és más tervezése Monika Turek: Web, brochure, flyer, advertisement and other design
Tanulj magyarul a berkeleyi egyetemen, 2015 őszén!
(Department of Slavic Languages and Literatures alatt)
Hungarian studies at Berkeley, autumn 2015
(Under Department of Slavic Languages and Literatures)
Kezdő magyar kurzus az Internet-en Basic Hungarian language course on the Internet
Diplomák egyenértékűségét vizsgáló szolgáltatások Foreign Academic Credentials Evaluation
   
MAGYAR JELEN, MÚLT, JÖVŐ HUNGARY'S PAST, PRESENT, FUTURE
   
San Franciscoi Magyar Híradó, a Stefáneum újsága: adat és nosztalgia 1977-ből San Franciscoi Magyar Híradó, the Hungarian House's newspaper: data and nostalgy, 1977
1956 50. évfordulója San Francisco környékén 50th anniversary celebrations of 1956 in San Francisco and vicinity
KIÁLTVÁNY AZ EURÓPAI UNIÓRÓL - Budapest 2003 - apropó 2012-ben is! Proclamation regarding the European Union vs Hungary in 2003, yet pertinent in 2012
Orbán Viktor beszédei
- Clevelandben "Ma már világmagyarságról beszélhetünk" 2004. október 25
- Sorsdöntő népszavazás lesz december 5-e, 2004. november 27

Victor Orban's speeches
- in Cleveland "Today, we may already speak of global Hungarians" Oct.25,2004
- Referendum on December 5 will be of capital importance, November 27, 2004

A volt Medgyessy féle kormány tagjai - ne felejtsünk!! Members of the Medgyessy administration - let us not forget!!
A volt magyar miniszterelnök Medgyessy kommunista besúgó volt Hungarian ex-premier Medgyessy was a communist informer
Miért a régi kommunisták kezében van a hatalom Kelet Európában? Why do Ex-Communists Hold The Power In East Europe?
A Vörösök Kormányozzák Közép-Európát? Oda Se Neki... Reds Running Central Europe? Well, Never Mind...
Tóth Gergely: Helyzetkép a San Francisco-i magyarság nyelvéről és szokásairól
(3/13/2012)
Gergely Tóth: Status of safekeeping the Hungarian language and traditions
in the San Francisco area (3/13/2012)
   
TRIANON    TRIANON
   
   
   Fontos Európai felhívás magyar kisebbségekhez, 2002.VII.30     European appeal to Hungarian minorities, 7/30/2002
   Fél év alatt félmillió magyarigazolvány, 2002.VII.26     Half million Hungarian ID requested in 6 months, 7/26/2002
  Státusztörvény a szomszédos államokban élő magyarokról     Legislation on Hungarians Living in Neighbouring Countries
  Egy új Magyarország amerikai terve a II. Világháborúban     Wartime American plans for a New Hungary
   
   
   
  Megalakult az ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács    Provisional Hungarian National Council has been constituted
  Jön! Autonómia a délvidéki magyarságnak 2002.IX.19    Autonomy coming for Voivodina Hungarians
  Riport a Magyar Népirtásról Jugoszláviában, 1944-1992    Report of the Hungarian Holocaust in Yugoslavia, 1944-1992
   
   
   
   Autonómiát Erdélynek, 2003 április 29    Calls for Transylvanian autonomy, April 29, 2003
   Erdély, templomi képek. Krisztust? kínozzák a magyarok    Rumanian church pictures depicting Hungarians torturing Christ?
   Újra magyart tanítanak Moldvában    Once again Hungarian is taught in Moldova region
   Fazakas Ferenc emlékére    In Memoriam Ferenc Fazakas
   
   
   
  Cseh-Szlovák diszkrimináció / EU Parlament beadvány 2002.VI.21    Czech-Slovak discrimination / petition to European Parliament
  Addendum I, 1945-1948 törvényhozás
   (Német és Magyarellenes megkülönböztető rendeletek)
   Addendum I, 1945-1948 legislation
   (Anti-German and Anti-Hungarian Discriminatory Edicts)
  Európai Parlament, Beneš, szeminárium, 2002.VI.24    European Parliament, Beneš, seminar, 6/24/2002
  Új szlovákiai magyar párt követelései, 2002.X.27    The new Slovakien Hungarian party's demands
   
   
   
   Történelme    History
   
   
   
   Trianoni évek    The Trianon years
   
SZOLGÁLTATÁSOK SERVICES
   
Magyar óvoda, Gilbert Szilvia Hungarian kindergarten, Szilvia Gilbert
Szoba, vendégház kiadó Oakland-ban Room, guesthouse for rent in Oakland
Olcsó szállás turistáknak SF környékén Inexpensive hotels, motels in and near San Francisco
Olcsó lakások San Francisco környékén Inexpensive housing in and near San Francisco
2 privát lakás túristáknak Budapesten 2 private apartments for tourists in Budapest
Valuták átváltásának jelenlegi átlag árfolyama Currency converter (an average value)
Cigány / magyar zene Gypsy / Hungarian music
Parkosítás, tereprendezés, magyar szakember Landscaping, Hungarian professional
Ingatlan adás - vétel az öböl környékén, félsziget ~ Rácz Árpád Real estate sales in the Bay Area, Peninsula
Ingatlan adás - vétel az öböl környékén, félsziget ~ Pápai Éva Real estate sales in the Bay Area, Peninsula
Ingatlan adás - vétel az öböl déli részén ~ Horváth Kati Real estate sales in the southern Bay Area
Szállítás Los Angeles és Budapest között Shipping between Los Angeles and Budapest
Hívd Magyarországot és Erdélyt 4.9 cent/perc (USA 3.9)
    Horváth Beatrix 800-805-6612
Call Hungary and Transylvania for 4.9 cents/minute (USA 3.9)
    Beatrix Horvath 800-805-6612
Hívd az USÁ-t Magyarországról, 4,50 Ft/perc Call the USA from Hungary, 5,20 Ft/minute
DUNA TV Hungarian DUNA TV in North America
Nyári táborok Summer camps
Tengerentúliak fényképes társközvetítése Find your partner
Erdélyi hímzés, fafaragás kapható (Modesto, CA) Transylvanian embroidery, hand carved/painted wood items
Magyar kézimunka és felszerelés, kerámia, ajándékok (Santa Clara) Hungarian needlework and supplies, pottery, folkart, gifts
   
VEGYES MISCELLANEOUS
   
Családi ház eladó Magyarországon Family home for sale in Hungary
Vízum rendszer, kérvény káosz, végleges letelepülés (magyar-angol) Visa classifications, application chaos, permanent residency (Hungarian-English)
Mesék képekben (Hófehérke, Aladdin) Fables in Hungarian (Snowwhite, Aladdin)
Magyar és finnugor népek genetikailag nem egy család Hungarians and finno-ugric people are not genetically related
Csatlakozz az Első Kaliforniai Huszár Regimenthez! Képek If you like horse riding, join the First California Hussar Regiment. Pictures
Össze kéne hozni színjátszó csoportot, zenekart és irodalmi kört!  Írj! We ought to organize theatrical, musical and literary groups. Write.
Magyar nyelven katolikus misék az USA-ban Hungarian catholic masses in the US
Magyar református templomok az USA-ban (keresd a Név és Címtárak alatt) Hungarian reformed churches in the US
Nézze meg, hogy a Kalifornia állam tartozik-e önnek! CA Unclaimed Property Bulletin Board System
     (Ne hagyd, hogy az állam kezében maradjon!) NAGYON SOK MAGYARNAK TARTOZIK AZ ÁLLAM!
Ha van régi magyar bankjegyed és el akarod adni egy magyar gyűjtőnek,
    vagy csak az értékét akarod tudni, kérem jelentkezz itt!
    És nézd meg a magyar papírpénzek képeit itt!
If you have old Hungarian banknotes and want to sell them to a collector or
    just want to know its value, please leave a note here.
   And look at the Hungarian banknote pictures here.
Ha Iselsberg-i diák voltál, írj nekem! Majd nézd meg Samesz képeit!
If you were a student in Iselsberg, write. Then look up Samesz' s pictures
   
   toll és tinta pic   toll és tinta pic
   
Sütő Zsolt: Örökországi levelek (1)(2)(3)   (4)   (5) Hungarian only (Letters from Foreverland)
Viktor Boergh: Hová Tűnt az Ország Pénze? Hungarian only (How Did the Wealth of the Country Disappear?)
   
   REMÉNYTELEN ÉVEK AZ EMIGRÁCIÓBAN EMIGRANT YEARS WITHOUT HOPE
   
   Márai Sándor: Halotti beszéd    poetry in Hungarian only
   Rozanich István: Tomiból küldöm, Válasz Tomiból    poetry in Hungarian only
   Wass Albert: Üzenet haza    poetry in Hungarian only
   Alföldi Géza: Tanár úr egyszer    poetry in Hungarian only
   Dömötör Tibor: Egy pesti srác dala    poetry in Hungarian only
 Kis San Francisco-i Magyar Közösség banner
 Nagy San Francisco-i Magyar Közösség banner
Magyar Telefonkönyv

RETURN HOME